FrontBack
zpět
 
MUSIC OF GREAT MASTERSOPUS - 1977
1. GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685 – 1759): ALLEGRO
(z Orchestrálního koncertu F dur č. 25, Vodní hudba)
2. TOMASO GIOVANNI ALBINONI (1671-1750): ADAGIO
(z Concerto a cinque d moll pro hoboj a smyčcové nástroje op. 9, č. 2)
3. LEOPOLD MOZART (1719-1787): ALLEGRO
(z Dětské symfonie)
4. ALESSANDRO MARCELLO (1684-1750): ADAGIO
(z Koncertu c moll pro hoboj a smyčcové nástroje
5. WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 – 1791): PRESTO
(z Divertimenta č. 14 pro dva hoboje, dva lesní rohy a dva fagoty, KV 270)
-----------------------
6. LEOPOLD MOZART (1719-1787): MENUET
(z Dětské symfonie)
7. JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750): ADAGIO
(ze Sonáty C dur pro flétnu a basso continuo, BWV 1033)
8. JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750): FUGA D MOLL (CONTRAPUNCTUS 1)
(z Umění fugy, BWV 1080)
9. LOUIS-CLAUDE DAQUIN (1694-1772): RIGAUDON
10. PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ (1840-1893): ANDANTE CANTABILE
(ze Smyčcového kvarteta D dur op. 11)


SOPRÁN: Věra Tichá, Hana Kubelková, Alena Dědová
ALT: Dana Kriebelová
TENOR: Jiří Linha
BARYTON: Pavel Šafář
BAS: Dobroslav Jarolímek

FLÉTNA: Magdaléna Tůmová, Jaroslav Bayer
CEMBALLO: Václav Cibulka
KONTRABAS: Jiří Pilc
BICÍ: Eduard Rousek

TRUBKA: Miroslav Kejmar, Karol Lušpai, Valér Vlado, Alojz Sýkora
VARHANY: Alojz Bouda
HOUSLE: Miluše Šandová, Alexandra Bayerová
VIOLA: Eva Klozarová
VIOLONCELLO: Danuše Hlupá
POZOUN: Jozef Gašparovič
TYMPÁNY: Raymund Kákony

Hudební režie: Ing. Igor Boháček
Zvuková režie: Peter Smolinský, Gustáv Šoral
Editor: Štefan Danko

Cover Š Pavel Jasanský

Nahráno ve studiu OPUS v Pezinoku 1977