Současné obsazení - zpěváci


PAVLA JEŽKOVÁ (*1976) - druhý soprán
Absolvovala obor zpěv na Státní konzervatoři J. Ježka v Praze a obor hudební výchova a dirigování sboru na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době působí jako pedagog na pěveckém a muzikálovém oddělení St. konzervatoře J. Ježka v Praze, je uměleckým vedoucím a sbormistrem souborů Ensemble Guillaume a Collegium Cantantium, a jako sólová zpěvačka koncertuje s programy staré hudby doma i v zahraničí. Členkou LINHA SINGERS od r. 2003.
Marie Kratochvílová (*1967)
Studovala zpěv na Teplické a Pražské konzervatoři. V roce 1996 absolvovala půlroční stáž na Schola Cantorum Basiliensis v Basileji (Švýcarsko) u prof. Ulricha Mesthallera, kurs se zaměřením na písňový repertoár 18. a 19. století. Ve studiu pokračuje soukromě u prof. M. Urbanové. V současné době je členkou Pražského komorního sboru, s nímž absolvovala řadu zahaničních zájezdů.
MARTA MARINOVÁ (*1967) - první alt
Vystudovala Gymnasium v Brandýse nad Labem a hudební výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dokončila také studium zpěvu a kompozice na St. konzervatoři J. Ježka v Praze. Do r. 1992 spolupracovala s Dechovým orchestrem mladých (bicí nástroje), komorním orchestrem Ped. fakulty UK (housle), ženským sborem Juventus Paedagogica (alt) a souborem Main Street Band (jazzový zpěv). V současné době zpívá s vlastním souborem Big Band Trumpets (swing), je členkou divadla Sklep (zpěv, housle), spolupracuje se souborem Musica Fresca (zpěv, historické nástroje) a kapelou The Cotton Gang (jazz 20. - 30. let). Členkou LINHA SINGERS od r. 1992.
JANA PIHEROVÁ (*1972) - první soprán
Vystudovala obor český jazyk - hudební výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a obor zpěv na Státní konzervatoři v Praze. Zabývá se interpretací staré hudby v souboru Karmína, zpívá se souborem Musica Bohemica. Jako sólová zpěvačka se věnuje především písňové literatuře a duchovní hudbě.
JITKA RYDVALOVÁ (*1953) - druhý alt
Absolvovala Střední pedagogickou školu v Prachaticích, kde se stala také učitelkou na Lidové škole umění. Během studia vyhrála 4x v krajské soutěži zpěváků. To rozhodlo o její další karieře. Jako zpěvačka působila 2 roky v Armádním um. souboru VN a poté pokračovala ve spolupráci s řadou pražských tanečních či jazzových orchestrů. Zpívala s K. Vlachem, F. Havlíkem, V. Zahradníkem, Kamilem Hálou a F. Slováčkem. 7 roků vystupovala s vokálním triem Hot tety. Po 12 letech praxe absolvovala obor zpěvu na St. konzervatoři v Praze. Členkou LINHA SINGERS od r. 1992.
PETR JINDRA (*1964) - tenor
Je absolventem Ped. fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V mládí a během studia na fakultě se věnoval hlavně různým žánrům instrumentální hudby. Obor zpěvu vystudoval později na St. konzervatoři J. Ježka v Praze. Jako host spolupracuje už řadu let s Pražským komorním sborem, Pražským filharmonickým sborem, Kühnovým smíšeným sborem a sborem Státní opery Praha. Je členem vokální skupiny Swings a vedoucím vlastního vokálního kvarteta YO! Se souborem LINHA SINGERS spolupracuje s přestávkami od r. 1986.
JIŘÍ LINHA (*1930) - tenor - baryton, umělecký vedoucí, ředitel neziskové společnosti LINHA SINGERS, o.p.s.
viz Jiří Linha
KAREL ZOCHR (*1964) - bas
Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor hudební výchova. Do r. 1996 byl zaměstnán jako zpěvák postupně ve Státní opeře DO Olomouc, Armádním um. souboru VN Praha a Pěveckém sboru Českého rozhlasu (PSČR). V současnosti spolupracuje zejména s Pražským komorním sborem a Pražským filharmonickým sborem. Členem LINHA SINGERS od r. 1998.

Externí spolupracovníci

KLÁRA BRABNÍKOVÁ (*1979) - první soprán
Absolvovala St. Konzervatoř v Teplicích, obor zpěv. Nyní studuje hudební výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je členkou Vycpálkova souboru písní a tanců, zpívá také s ženským sborem Juventus Paedagogica. Učí zpěv na Základní umělecké škole v Rumburku. Členkou LINHA SINGERS od r. 2003.