FrontBack
zpět
 
VOKÁLNÍ SKUPINA JIŘÍHO LINHYSUPRAPHON - 1968
1. ANTONÍN REJCHA (1770 – 1836): MINUETTO. ALLEGRO VIVO
(Dechový kvintet G dur, op. 88 č. 3 – III. věta)
2. JAN JIŘÍ BENDA (1715 – 1752): GRAVE
(Koncert G dur pro housle a smyčcový orchestr – II. věta)
3. LEOPOLD ANTONÍN KOŽŽELUH (1747 – 1818): ALLEGRO
(Sonáta F dur pro klavír, op. 35 – I. věta)
4. FRANTIŠEK ANTONÍN RŐSSLER-ROSETTI (1746 – 1792): MENUET
(Smyčcový kvartet Es dur, op. 6 – část)
5. TOMÁŠ NORBERT KOUTNÍK (1698 – 1775): PASTORELLA IN C
(pro sbor a orchestr – závěrečná část)
6. BOHUSLAV MATĚJ ČERNOHORSKÝ (1684 – 1742): FUGA Č. 2 D MOLL
(pro varhany)
7. JIŘÍ IGNÁC LINEK (1725 – 1791): PASTORELA
(pro cembalo a orchestr – část)
8. JIŘÍ ANTONÍN BENDA (1722 – 1795): LARGHETTO
(Koncert f moll pro cembalo a orchestr – II. věta)
------------------------------------
9. FRANTIŠEK ADAM MÍČA (1746 – 1811): RONDO
(Smyčcový kvartet č.2 C dur – IV. věta)
10. FRANTIŠEK XAVER RICHTER (1709 – 1789): RICONTRO. PRESTO
(Smyčcový kvartet, op. 5 č. 1 – IV. věta)
11. JAN DISMAS ZELENKA (1679 – 1745): OUVERTURA. GRAVE
(Svita F dur – 1. část)
12. JAN LADISLAV DUSÍK (1760 – 1812): ALLEGRO NON TANTO
(Sonatina G dur pro klavír, op. 20 č. 1 – I. věta)
13. JAN LADISLAV DUSÍK (1760 – 1812): ALLEGRETTO. TEMPO DI MINUETTO
(Sonatina G dur pro klavír, op. 20 č. 1 – II. věta)
14. FRANTIŠEK XAVER RICHTER (1709 – 1789): PRESTO
(Symfonie A dur – III. věta)
15. JAKUB JAN RYBA (1765 – 1815): ADAGIO
(Kvartet d moll – I. věta)
17. JAN KŘTITEL VAŇHAL (1739 – 1813): ALLEGRO
(Sonatina A dur pro klavír, op. 2 č. 1 – I. věta)
18. JIŘÍ ANTONÍN BENDA (1722 – 1795): MODERATO
(Triová sonáta E dur pro 2 housle a cont. – I. věta)

SOPRÁN: Libuše Fialová, Milada Jirglová
ALT: Dana Kriebelová, Míla Pospíšilová
TENOR: Jiří Linha, Oldřich Vobořil
BARYTON: František Tichý, Dobroslav Jarolímek, Jiří Binder
BAS: František Franěk

Hrají členové Skupiny Karla Velebného (Jiří Mráz, Vincenc Kummer, Karel Vejvoda, Karel Velebný, Karel Turnovský, Milan Máder, Pavel Burda)

Hudební režie Zdeněk Petr a Jiří Linha
Zvuková režie František Řebíček a Jan Chalupský
Technická spolupráce Václav Novák Jiří Beneš

Nahráno v pražských studiích Supraphonu na Strahově (červen 1966) a v Domovině (leden – červenec 1967)