Profil Jiřího Linhy

JIŘÍ LINHA (1930) - umělecký vedoucí, ředitel neziskové společnosti LINHA SINGERS o.p.s.

Narodil se v Praze (1930), kde vystudoval, trvale žije a stále aktivně pracuje. Své hudební vzdělání začal v šesti letech hrou na housle. O rok později byl přijat jako sopranista do Kűhnova dětského sboru a koncem války přešel jako barytonista do Českého pěveckého sboru, řízeného rovněž Janem Kűhnem. Obě tělesa byla stálými sbory rozhlasovými a pravidelně spolupracovala s Českou filharmonií a Symf. orch. FOK při provádění velkých symfonických, kantátových a oratorních skladeb. Práce pod vedením velkých českých a po válce i světových dirigentů zásadně zformovala Linhovy představy o umění, jeho vkus i nároky.

Po maturitě (1948) pokračoval ve studiích na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, odkud odešel v r. 1953 s diplomem středoškolského prof. hudby. Ve stejném roce odešel také z domova, oženil se a přijal místo barytonisty ve sboru Čs. státního souboru písní a tanců (ČSSPT), kde již po roce začal pracovat jako sbormistr a druhý dirigent a kde se záhy uplatnil také jako úspěšný komponista.

V r. 1961 odešel do Uměleckého souboru min. vnitra (USMV), kde koncem r. 1963 představil veřejnosti svůj první vokální kvintet, se kterým záhy navázal spolupráci také Taneční orchestr Čsl. rozhlasu v Praze. Dva roky obě instituce (a často i Čsl. televize) plně zaměstnávaly Linhovu vokální skupinu jako doprovodné těleso v nahrávkách a koncertních produkcích tanečních písní tehdejších sólistů. V r. 1966 byl však USMV náhle zrušen a Linhova skupina se rozpadla.

Nové obsazení, které si premiéru odbylo v r. 1967, už Linha podřídil záměru vybudovat umělecky zcela nezávislé těleso s vlastním repertoárem a osobitou hudební řečí. Po dvou krátkých angažmá (AUS VN, divadlo Rokoko) dovedl Linha na podzim r. 1970 svůj soubor pod správu Státního divadelního studia (SDS).

Deset let práce v této instituci umožnilo Linhovi plně rozvinout koncertní činnost LINHA SINGERS doma i v zahraničí, nahrávat, pořádat cykly koncertů pro mládež, spolupracovat s lékaři v boji proti drogovým závislostem, experimentovat s hudebními projekty významných soudobých autorů atd. Bylo proto logické, že po zrušení SDS v r. 1980 byli LINHA SINGERS převedeni pod správu Symf. orch. hl. m. Prahy FOK, kde ve své umělecké i společenské kariéře úspěšně pokračovali dalších třináct let.

Velké společenské změny přinesly v r. 1993 také ukončení pracovních poměrů členů většiny komorních souborů Symf. orch. hl. m. Prahy FOK. K právní ochraně LINHA SINGERS založil J. Linha nadaci ORFEUS a zároveň začal hledat nového provozovatele. Provizorium skončilo až v r. 1998, kdy byla provedena transformace nadace ORFEUS v neziskovou "obecně prospěšnou společnost" s názvem LINHA SINGERS o.p.s. J. Linha se stal jejím prvním ředitelem, ale zůstal dál také uměleckým vedoucím, který s novými LINHA SINGERS zkouší, koncertuje a dělá vše pro zachování kontinuity a kvality jejich hudebního žánru.