Technické podmínky koncertů

Soubor Linha Singers je schopen vystupovat téměř ve všech prostorách, ať už se jedná o sály koncertní, divadelní, o hotely, auly, kostely, katedrály, historické objekty hradů a zámků či přírodní podia a amfiteátry. Místo konání koncertu je ovšem třeba předem upřesnit, aby mu mohl být přizpůsoben program. Všechny koncerty jsou ozvučeny aparaturou a zvukovým mistrem souboru.


Je třeba zajistit: Další podmínky (jako šatny apod.) mohou být upřesněny později s konkrétními pořadateli.