FrontBack
zpět
 
PARTHIA PASTORALISOPUS - 1981
1. PAVEL JOSEF VEJVANOVSKÝ (1640 – 1693): MENUET
2. FRANTIŠEK XAVER BRIXI (1732 – 1771): ALLEGRO ASSAI
(z Koncertu F dur pro varhany a orchestr)
3. JIŘÍ IGNÁC LINEK (1725 – 1791): PASTORELA D dur
4. JAKUB JAN RYBA (1765 – 1815): PASTORELA D dur
5. MARTIN BROULÍK (1751-1817): PASTORELA F dur
-----------------
6. JIŘÍ LINHA (*1930): SUITA VE STARÉM STYLU
(na témata vánočních skladeb starých slovenských mistrů)
a) ÚVOD
b) SARABANDA
c) PASTORALE
d) MENUET
e) CHORÁL
f) FINÁLE


SOPRÁN: Věra Tichá, Hana Kubelková, Alena Dědová
ALT: Dana Kriebelová
TENOR: Jiří Linha
BARYTON: Milan Kottas
BAS: Dobroslav Jarolímek

FLÉTNA: Magdaléna Tůmová, Jana Pastrňáková
KLÁVESY: Květa Fridrichová
KONTRABAS: Josef Šastný
BICÍ: Eduard Rousek

Plzeňský rozhlasový orchestr pod vedením Václava Cibulky
Smyčcové kvarteto Puellarum Pragensis: Miluše Ledererová, Hana Škarková, Eva Binková, Danuše Hlupá


Hudební režie: Svatoslav Rychlý
Zvuková režie: Milan Papírník
Technická spolupráce: Milan Přerost
Editor: Štefan Danko

Cover Š Pavel Jasanský

Nahráno v roce 1981 ve studiu Čs. rozhlasu v Praze (studio „A“ Karlín) a v Plzni.