FrontBack
zpět
 
CON RISPETTO ED AMOREOPUS - 1986
1. GEORG PHILIPP TELEMANN (1681–1767): PRESTISSIMO
(z Novoroční kantáty, „Halt ein mit deinem Wetterstrahle“)
2. GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685 – 1759): ADAGIO
(z 2. sonáty e moll z cyklu Tři hallské sonáty pro flétnu a číslovaný bas)
3. JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750): ALLEGRO
(z 2. koncertu pro klavír podle A. Vivaldiho z cyklu Šestnáct koncertů podle různých mistrů, BWV 973)
4. JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750): CHORÁL
(z Kantáty na svátek zvěstování Panny Marie, „Herz und Mund und Tat und Leben“, BWV 147)
5. JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750): GAVOTA I a GAVOTA II
(z Anglické suity č. 6, BWV 811)
6. BENEDETTO MARCELLO (1686 - 1739): ADAGIO
(ze Sonáty D dur pro violu da gamba a basso continuo)
-----------------
7. JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750): ÁRIE
(z Lovecké kantáty, napsané na narozeniny knížete Christiana Saského-Weissenfelského, „Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd“, BWV 208)
8. GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685 – 1759): ALLEGRO MA NON PRESTO
(z 2. koncertu pro varhany a orchestr B dur, op. 4)
9. GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685 – 1759): ANDANTE a ALLEGRO
(ze 4. koncertu pro varhany a orchestr F dur, op. 4)
10. JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750): SICILIANO
(ze Sonáty pro flétnu a číslovaný bas Es dur, BWV 1031)
11. BENEDETTO MARCELLO (1686 - 1739): LARGO
(z 11. sonáty pro altovou zobcovou flétnu a basso continuo a moll, op.1)

Linha Singers
Pražský komorní orchestr diriguje Václav Cibulka (1-5, 7-9, 11)
Housle: Josef Suk (2)
Harfa: Libuše Váchalová (5, 10)
Trubka: Miroslav Kejmar (7)
Čembalo: Věra Hájková (8)
Syntetizátor: Pavel Větrovec (3, 9)
Flétna: Jana Brejchová (10)
Zpěv: Hana Kubelková – soprán (2, 11)
Dana Kriebelová – alt (6)

Hudební režie: Svatoslav Rychlý
Zvuková režie: A. Wimmer, J. Celerin
Technická spolupráce: L. Ficek, O. Nosek
Editor: Štefan Danko

Cover Š Pavel Jasanský