FrontBack
zpět
 
CONCERTO GROSSO PER SETTE VOCISUPRAPHON - 1975
1. JIŘÍ LINHA (*1930): KASACE
(na téma skladby Schmidt-Curenta z Pestrého sborníku levočského)
2. FRANZ SCHUBERT (1797 – 1828): ANDANTE
(ze Sonatiny č. 3 g moll pro housle a klavír, op. 137)
3. FRANZ SCHUBERT (1797 – 1828): ALLEGRO GIUSTO
(ze Sonatiny č. 3 g moll pro housle a klavír, op. 137)
4. EDMUND PASCHA (1714 – 1772): TOTA PULCHRA
5. JIŘÍ LINHA (*1930): ŽALM
(volně zpracováno z Omnium Sanctorum slovenského anonyma 18. stol.)
6. JÁN PLIHAL (1804 – 1865): FUGA F DUR
-------------------------------
7. TOMÁŠ KOLOVRÁTEK (1763 – 1831): PARTHIA PASTORALIS IN F
(pro osm dechových nástrojů)
8. JAN KŘTITEL VAŇHAL (1739 – 1813): ADAGIO CANTABILE
(ze Sonáty B dur pro klarinet a klavír)
9. BOHUSLAV MATĚJ ČERNOHORSKÝ (1684 – 1742): MOTETTO
(I.část fugy Laudetur Jesus Christus in aeternum)
10. LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 – 1827): TEMPO DI MINUETTO
(ze Sonáty č. 20 G dur pro klavír, op. 49 č. 2)
11. JIŘÍ LINHA (*1930): ANDANTE CANTABILE a CON BRIO
(části z Malé suity na témata II. vánoční mše Edmunda Paschy)
12. GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685 – 1759): MENUET
(z Orchestrálního koncertu F dur č. 25, Vodní hudba)
13. JAN KŘTITEL VAŇHAL (1739 – 1813): RONDO
(ze Sonáty B dur pro klarinet a klavír)

Hudební režie: Květoslav Rohleder a Pavel Vitoch
Zvuková režie: František Řebíček a Jan Chalupský
Technická spolupráce: Milan Svoboda a Jiří Rohan

Cover Š Pavel Jasanský

Nahráno 1972 – 73 v pražských studiích Supraphonu v Dejvicích a v Mozarteu. Snímek Beethovenovy skladby byl převzat z Čs. rozhlasu.

Middle