FrontBack
zpět
 
LINHA SINGERS & ORCHESTRARC VICTOR JAPAN - 1979
1. ALESSANDRO MARCELLO (1684-1750): ADAGIO
(z Koncertu c moll pro hoboj a smyčcové nástroje
2. FRANTIŠEK XAVER BUDINSKÝ (18. stol.): CANTATA
3. LOUIS-CLAUDE DAQUIN (1694-1772): RIGAUDON
4. JIŘÍ LINHA (*1931): LITHANIA
(volně zpracovaný fragment neznámého slovenského autora)
5. JOSEPH HAYDN (1732 – 1809): MENUET
(z Dětské symfonie)
6. WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 – 1791): DIVERTIMENTO č. 5
---------------------
7. źUDOVÍT SKALNÍK (1783 – 1848): GRADUALIA
8. JOHANN NEPOMUK HUMMEL (1778 – 1837): RONDO
(z Koncertu Es dur pro trubku a orchestr)
9. GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685 – 1759): ALLEGRO
(z Orchestrálního koncertu F dur č. 25, Vodní hudba)
10. JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750): FUGA D MOLL (CONTRAPUNCTUS 1)
(z Umění fugy, BWV 1080)
11. JOSEPH HAYDN (1732 – 1809): ALLEGRO
(z Dětské symfonie)
12. TOMASO GIOVANNI ALBINONI (1671-1750): ADAGIO
(z Concerto a cinque d moll pro hoboj a smyčcové nástroje op. 9, č. 2)

Middle